درباره ما

شرکت توسعه دانش بنیان سینا به عنوان یکی از شرکتهای تابعه موسسه تحقیق و توسعه دانشمند در اداره ثبت شرکت­ها و موسسات تجاری تهران به ثبت رسیده است. ماموریت این شرکت سرمایه­ گذاری هوشمند در شرکت­های دانش بنیان با هدف تجاری سازی محصول و ارتقا توان حضور در بازار و از سوی دیگر کمک به جوانان مستعد، نخبه و صاحب ایده می ­باشد.