درباره ما

ماموریت شرکت توسعه دانش بنیان سینا سرمایه­ گذاری هوشمند در شرکت­های دانش بنیان با هدف تجاری سازی محصول و ارتقا توان حضور در بازار و از سوی دیگر کمک به جوانان مستعد، نخبه و صاحب ایده می ­باشد.

مدیرعامل

بهزاد معین
مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره


هیئت مدیره

رامین حاجیان
رییس هیئت مدیره

علیرضا دهفولی
عضو هیئت مدیره


مدیران

امین فرهانی پور
مدیرمالی

امین یزدانی
مدیر سرمایه‌ گذاری

محمدجواد ترکمان اسدی
مدیر طرح و توسعه


همکاران

مهدی انصاری

هادی قربانی


محمدجواد بنازاده
امور مجامع