درباره ما

ماموریت شرکت توسعه دانش بنیان سینا سرمایه­ گذاری هوشمند در شرکت­های دانش بنیان با هدف تجاری سازی محصول و ارتقا توان حضور در بازار و از سوی دیگر کمک به جوانان مستعد، نخبه و صاحب ایده می ­باشد.

مدیرعامل

بهزاد معین
مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره


هیئت مدیره

رامین حاجیان
رییس هیت مدیره

علیرضا دهفولی
عضو هییت مدیره


معاونان

مهدی انصاری
معاونت توسعه و کسب و کار

هادی قربانی
مشاور ارزیابی کسب و کار


مدیران

خسرو کرمی
مدیر داخلی

امین یزدانی
مدیر اجرایی

محمدجواد ترکمان اسدی
مدیرارشد طرح و توسعه

محمدجواد بنازاده
مدیر امور مجامع و سرمایه گذاری