» دسته‌بندی نشده

صندوق سینا

رقابت علمی کنز ۱۴۰۰

رقابت علمی کنز در دومین دوره خود در سال 1400 از کلیه دانشمندان جوان، محققان و نوآوران زیر 45 سال دعوت می‌نماید تا با ارسال...
ادامه مطلب