بررسی چالش های لجستیک و حمل و نقل

بررسی چالش های لجستیک و حمل و نقل بین المللی با حضور جناب آقای دکتر ناصح زاده

بررسی چالش های لجستیک و حمل و نقل بین المللی با حضور جناب آقای دکتر ناصح زاده از متخصصین و نخبگان صنعت لجستیک و حمل و نقل بین المللی.

IMG 20230704 112820 min 1

این جلسه که در محل شرکت توسعه دانش بنیان سینا تشکیل شد، جناب آقای یاسر خانی مدیر عامل این شرکت ضمن معرفی این شرکت بعنوان بازوی سرمایه گذاری خطر پذیر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در راستای کمک به حل نیازهای راهبردی کشور به تشریح دومین رویداد از سلسله رویداد های پل سرمایه گذاری با عنوان “پل سرمایه گذاری لجستیک و حمل و نقل هوشمند” پرداخت.

IMG 20230704 112858 min 1

همچنین جناب آقای ناصح زاده ضمن ابراز خرسندی از انتخاب حوزه لجستیک و حمل و نقل به عنوان دومین رویداد از سلسله رویداد های پل سرمایه گذاری به تشریح موقعیت استراتژیک کشورمان در نقشه جهانی پرداخت.

سایر اخبار: