امضا تفاهم نامه همکاری بین سینا وی سی و بیمه سینا

این تفاهم نامه با هدف تقویت همکاری، هم افزایی، ارتقاء توانمندی تخصصی و به اشتراک گذاری دانش بومی در جهت پیشبرد اهداف توسعه ای با استفاده از ظرفیت های دانشی طرفین منعقد گردید

شرکت بیمه سینا با همکاری شرکت توسعه دانش بنیان سینا در این راستا به ارائه پوشش بیمه ای متناسب و در چاچوب اصول فنی، شرکت های فن آور و داشن بنیان را در تجاری سازی دستاورد های فن آورانه حمایت میکند.

مشروح این خبر بزودی منتشر میشود.

سایر اخبار: