رویداد پل سرمایه گذاری دوم لجستیک و حمل و نقل هوشمند

زمانبدی

تاریخ شروع: 1402/04/20

تاریخ پایان: 1402/07/05

درباره رویداد پل سرمایه گذاری دوم: لجستیک و حمل و نقل هوشمند

یکی از توانمندی های مهم ایران به منظور افزایش صادرات غیرنفتی، موقعیت برجسته جغرافیایی و مناسب بودن مسیرهای ترانزیتی و امکان ارتباط با کشورهای همسایه است. دسترسی ایران به آب های آزاد مانند خلیج فارس و دریای عمان و همچنین دریاچه خزر، اهمیت ترانزیت کالا از ایران را دوچندان نموده و مسیرهای ترانزیتی آسیا و اروپا ازطریق ایران را مورد توجه بازرگانان قرار گرفته است. کشور ما در طول سال های متمادی، به دلیل شرایط ویژه سوق الجیشی و قرار گرفتن در مسیر تجارت شرق و غرب (ازجمله مسیر راه های معروف اکو و ابریشم) که از نظر ترانزیتی مورد توجه بوده، شاهراه ملل لقب گرفته است. علاوه بر موقعیت استثنائی جغرافیایی، ظرفیت اشتغالزایی بالا، امکان تمرکز بر مناطق کمتر توسعه یافته، ارزش آفرینی اقتصادی، رقابت تنگاتنگ ژئوپلیتکی رقبای منطقه ای و جهانی در این حوزه و آثار آن در رشد اقتصادی و جایگاه راهبردی منطقه ای و بین المللی کشور، همگی نشان میدهند که می توان در صنعت حمل و نقل و لجستیک نقش پررنگ تری ایفا کرد.
پوستر پل دوم سرمایه گذاری: لجستیک و حمل و نقل هوشمند

محورهای رویداد

مخاطبان رویداد

جوایز و حمایت ها

زمان بندی رویداد

20 تیر ماه

شروع رویداد

5 مهر ماه

پایان رویداد

برگزار کنندگان

حامیان و همراهان