رویداد پل سرمایه گذاری خوراک دام و امنیت غذایی

زمانبدی

تاریخ شروع: 27 فروردین 1402

تاریخ پایان: 8 اردیبهشت 1402

درباره رویداد پل سرمایه گذاری اول: خوراک دام و امنیت غذایی

تأمین نهاده‌های دامی و تکمیل زنجیره غذایی دام، طیور و آبزيان در سال‌های اخیر به موضوع مهمی در کشور تبدیل شده و طبق آمارها بخش عمده ای از نهاده های دامی و علوفه مورد نیاز کشور، وارداتی است. طی سال های گذشته بخش مهمی از واردات ایران به نهاده های دامی اختصاص یافته است و از آنجایی که ذرت، جو، کنجاله و بعضی از دانه های روغنی مثل سویا نیاز به آب فراوانی دارند، کاشت آنها در کشور به صرفه نیست اما در عین حال محصولاتی پر اهمیت هستند که جهت افزایش شیردهی، پروار کردن و تولید مثل دام، طیور و آبزيان استفاده می شوند. از سوی دیگر تحريم ها نیز بر معضل تأمین و تولید نهاده های دامی و علوفه افزوده است و ادامه روند فعلی با تکیه بر واردات می تواند زنجیره امنیت غذایی ما را با تهدید مواجه کند. این در حالی است که پیشرفت تکنولوژی و ظهور فناوری ثابت کرده است که می توان با تکیه بر آن صنایع مختلفی را از بحران نجات داد لذا صنعت دام و طیور نیز نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد. لذا برگزاری رویدادهای سرمایه گذاری و نمایشگاه معرفی دستاوردهای دانش پایه این حوزه به نقش آفرينان این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
پوستر رویداد پل سرمایه گذاری اول خوراک دام و امنیت غذایی

محورهای رویداد

مخاطبان رویداد

جوایز و حمایت ها

زمان بندی رویداد

تا 25 اردیبهشت

جذب طرح

26 اردیبهشت

داوری اولیه

28 اردیبهشت

منتورینگ

29 اردیبهشت

داروی مرحله دوم

31 اردیبهشت

اختتامیه و نمایشگاه

خرداد ماه

سرمایه گذاری قطعی

برگزار کنندگان

حامیان و همراهان