جلسه مدل آبادانی پیشرفت مناطق محروم

بررسی پیوست فناوری مدل آبادانی و پیشرفت مناطق محروم

شرکت توسعه دانش بنیان سینا در راستای فعالیت و کنشگری دانش بنیانی در جهت حل مسائل مناطق محروم سراسر کشور، صبح امروز در جلسه ای مشترک با مدیر کل آبادانی و پیشرفت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نمایندگان وزارت دفاع و بنیاد علوی به تبادل نظر و گزارش پیرامون اقدامات انجام شده پرداختند.

مدیرکل آبادانی و پیشرفت بنیاد مسکن ضمن تشکر و قدردانی از مجموعه سینا وی سی اقدامات دانش بنیانی انجام شده در مناطق محروم کشور علی الخصوص قلعه گنج را حائز اهمیت شمرد. ایشان در ادامه به تشریح اقدامات صورت گرفته در مناطق هدف خود از جمله شهرستان باخرز و تفتان پرداخت. وی همچنین بر ضرورت وجود مدل در پروژه های آبادانی و پیشرفت تاکید داشت.

در ادامه نماینده محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حوزه ی آبادانی و پیشرفت از ظرفیت های مجموعه های تحت پوشش خود سخن گفت. وی همچنین از همکاری های مشترکی که به حل مسائل مناطق محروم بشود استقبال نمود.

در آخر جلسه طرفین بر روی تشکیل کارگروهی مشترک به منظور بررسی ظرفیت های موجود در راستای اهداف تعیین شده به اتفاق نظر رسیدند.

سایر اخبار: