نشست مشترک عمران

برگزاری کارگروه مشترک طرح های دریافتی حوزه عمران

کارگروه طرح های دریافتی حوزه عمران با هدف ارزیابی طرح های این حوزه با ارائه ی شرکت نوید ساختار بهینه، گروه تخصصی سازه و مقاوم سازی عملکرد، دفتر مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساختمان شریف، مرکز مطالعات مهندسی سپاه در حوزه ی ساختمان و ارائه مدل بومی سازی میلگرد کامپوزیتی GFRP در تاریخ ۲۹ شهریور ماه برگزار شد.

برگزاری کارگروه مشترک طرح های دریافتی حوزه عمران

کارگروه طرح های دریافتی حوزه عمران با هدف ارزیابی طرح های این حوزه با ارائه ی شرکت نوید ساختار بهینه، گروه تخصصی سازه و مقاوم سازی عملکرد، دفتر مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساختمان شریف، مرکز مطالعات مهندسی سپاه در حوزه ی ساختمان و ارائه مدل بومی سازی میلگرد کامپوزیتی GFRP در تاریخ ۲۹ شهریور ماه برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر معین مدیرعامل شرکت توسعه دانش بنیان سینا با توضیح ظرفیت ها و زیرساخت های موجود مجموعه، آمادگی شرکت توسعه دانش بنیان سینا را مبنی بر دریافت و بررسی طرح های تخصصی حوزه ی عمران که منطبق با نیاز های مجموعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی باشد را اعلام نمود.

سایر اخبار: