جلسه با رئیس هیئت مدیره انجمن فین تک ایران در راستای برگزاری رویداد پل سوم

در این جلسه، آقای میرمحمدی، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سینا وی سی، با ارائه‌ی یک معرفی جامع، به شرکت توسعه دانش‌بنیان سینا و ویژگی‌های برجسته آن می‌پردازد. او همچنین به تفصیل به رویدادهای مهم پل سرمایه‌گذاری می‌پردازد و رخدادهای اخیر در حوزه سرمایه‌گذاری را تشریح می‌کند.

در ادامه، رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک ایران، با ارائه‌ای جامع، انجمن و فعالیت‌های آن را معرفی می‌کند. او به شرکت‌ها و استارتاپ‌هایی که عضو این انجمن هستند، اشاره می‌کند و چالش‌هایی که در اکوسیستم نوآوری و فین‌تک با آن روبرو هستند، را به تفصیل بررسی می‌کند.

در نهایت، در این جلسه به تحلیل و تشریح رویدادهای مرتبط با پل سوم سرمایه‌گذاری پرداخته می‌شود و نحوه سرمایه‌گذاری سینا وی سی در این زمینه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

سایر اخبار:

صنعت فین‌تک نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران است

در نشست علمی تخصصی سینا ویسی با مشارکت مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری مطرح شد: فعالیت‌های مالی اقتصادی از تکنولوژی فین‌تک عقب‌مانده است، مهم‌ترین نقش در فناوری‌های نوین مالی، فراگیری مالی است، تحت‌تأثیر هوش مصنوعی و بیگ دیتا چشم‌انداز ارائه خدمات فناوری مالی در آینده وسیع‌تر خواهد شد، از تنظیم‌گری به‌عنوان مهم‌ترین چالش در فناوری‌های نوین مالی یاد می‌شود.