جلسه با شرکت های فعال در حوزه هوش مصنوعی

در این جلسه، بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در حل چالش‌ها و مسائل صنعتی زنجیره ارزش بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تاکید شد. این جلسه، فرصت مناسبی برای تبادل نظر و تعامل بین اعضای حاضر فراهم کرد تا با دستیابی به راهکارهای نوآورانه، به تحول و تسریع در توسعه فناوری و صنعت کشور نیز گام برداشته شود.

سایر اخبار:

صنعت فین‌تک نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران است

در نشست علمی تخصصی سینا ویسی با مشارکت مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری مطرح شد: فعالیت‌های مالی اقتصادی از تکنولوژی فین‌تک عقب‌مانده است، مهم‌ترین نقش در فناوری‌های نوین مالی، فراگیری مالی است، تحت‌تأثیر هوش مصنوعی و بیگ دیتا چشم‌انداز ارائه خدمات فناوری مالی در آینده وسیع‌تر خواهد شد، از تنظیم‌گری به‌عنوان مهم‌ترین چالش در فناوری‌های نوین مالی یاد می‌شود.