جلسه با مدیرعامل شرکت رایان هم افزا در راستای برگزاری پل سوم

در این جلسه که در راستای برگزاری رویداد پل سرمایه گذاری فراگیری و فناوری مالی برگزار شد مدیرعامل سینا وی سی ضمن معرفی شرکت توسعه دانش بنیان سینا به نحوه سرمایه گذاری این شرکت بر طرح های فناورانه مستعد سرمایه‌گذاری پرداخت

جلسه با مدیرعامل شرکت رایان هم افزا در راستای برگزاری پل سوم

در این جلسه که در راستای برگزاری رویداد پل سرمایه گذاری فراگیری و فناوری مالی برگزار شد مدیرعامل سینا وی سی ضمن معرفی شرکت توسعه دانش بنیان سینا به نحوه سرمایه گذاری این شرکت بر طرح های فناورانه مستعد سرمایه‌گذاری پرداخت.
دکتر فرهنگیان مدیرعامل شرکت رایان هم افزا نیز ضمن معرفی این شرکت و استقبال از برگزاری رویداد پل سوم سرمایه گذاری به ارائه نیاز ها و چالش های این حوزه پرداخت.
گفتنی است شرکت رایان هم افزا بزرگترین شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری به شرکت های کارگزاری بورس، سبد گرانی و… است.

سایر اخبار:

صنعت فین‌تک نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران است

در نشست علمی تخصصی سینا ویسی با مشارکت مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری مطرح شد: فعالیت‌های مالی اقتصادی از تکنولوژی فین‌تک عقب‌مانده است، مهم‌ترین نقش در فناوری‌های نوین مالی، فراگیری مالی است، تحت‌تأثیر هوش مصنوعی و بیگ دیتا چشم‌انداز ارائه خدمات فناوری مالی در آینده وسیع‌تر خواهد شد، از تنظیم‌گری به‌عنوان مهم‌ترین چالش در فناوری‌های نوین مالی یاد می‌شود.