جلسه هم اندیشی با مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس بهگزین

این جلسه در راستای برگزاری رویداد پل سوم سرمایه گذاری تحت عنوان فراگیری و فناوری های مالی در محل شرکت توسعه دانش بنیان سینا تشکیل شد. در این جلسه یاسر خانی مدیرعامل سینا وی سی ضمن تشریح فعالیت های شرکت به سرمایه گذاری بر طرح های زنجیره ارزش بنیاد توسط این شرکت تاکید کردند. دکتر هراتیان مدیرعامل کارگزاری بورس بهگزین نیز ضمن معرفی این شرکت از برگزاری این رویداد ابراز خرسندی و بر حمایت های این کارگزاری جهت هر چه بهتر برگزار شدن این رویداد تاکید کردند.

سایر اخبار: