حضور جناب آقای دکتر دهقان ریاست محترم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در رویداد پل سوم سرمایه گذاری

گزارش تصویری حضور و بازدید جناب آقای دهقان ریاست محترم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از رویداد پل سرمایه گذاری سوم :فراگیری و فناوری مالی

سایر اخبار: