سینا وی سی، ساتکاب، و معاونت توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تفاهم نامه همکاری امضا کردند

این تفاهم نامه پیرو جلسه مشترک مدیرعامل سینا وی سی و مدیرعامل ساتکاب و در حاشیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق و در پاویون شرکت مادر تخصصی ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) در راستای هم افزایی و همکاری های فیمابین امضا شد.

سینا وی سی، ساتکاب، و معاونت توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تفاهم نامه همکاری امضا کردند

این تفاهم نامه پیرو جلسه مشترک مدیرعامل سینا وی سی و مدیرعامل ساتکاب و در حاشیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق و در پاویون شرکت مادر تخصصی ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) در راستای هم افزایی و همکاری های فیمابین امضا شد.

سایر اخبار: