سینا وی سی با همراهی دانشگاه امیرکبیر به کمک صنعت نفت کشور می رود

در نشست هم اندیشی نمایندگان دانشگاه امیرکبیر، هلدینگ انرژی سینا به میزبانی مجموعه سینا ویسی ذیل ساختار هلدینگ دانشمند در خصوص نحوه همکاری سه جانبه این مجموعه ها بحث و تبادل نظر شد.
به گزارش روابط عمومی سینا ویسی؛ در ابتدای این نشست دکتر یاسر خانی مدیرعامل سینا ویسی ضمن خیر مقدم به مهمانان این نشست همراهی دانشگاه و صنعت را امری خجسته دانست و گفت: سینا ویسی آمادگی لازم را دارد تا ضمن همراهی همه جانبه از پیشنهادات مطرح شده در ساختار های مورد نظر مشارکت نماید.وی ادامه داد: امید است از ظرفیت سرمایه گذاری خطر پذیر سینا وی سی در حل مسائل کشور به بهترین شکل ممکن بهره برداری صورت گیرد.در خاتمه این نشست اعضای حاضر بر تدوین تفاهم نامه سه جانبه تاکید کردند.این نشست روز شنبه هشت اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد.

سایر اخبار: