مصاحبه با جناب آقای ابراهیم محمدی مدیرعامل شرکت توسعه فناوری اطلاعات سینا (تفاس)

در مصاحبه با جناب آقای ابراهیم محمدی مدیرعامل شرکت توسعه فناوری اطلاعات سینا به بررسی اهداف، چشم انداز و هم چنین راهبردهای نوآورانه در زمینه توسعه فناوری اطلاعات پرداختیم.

سایر اخبار:

صنعت فین‌تک نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران است

در نشست علمی تخصصی سینا ویسی با مشارکت مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری مطرح شد: فعالیت‌های مالی اقتصادی از تکنولوژی فین‌تک عقب‌مانده است، مهم‌ترین نقش در فناوری‌های نوین مالی، فراگیری مالی است، تحت‌تأثیر هوش مصنوعی و بیگ دیتا چشم‌انداز ارائه خدمات فناوری مالی در آینده وسیع‌تر خواهد شد، از تنظیم‌گری به‌عنوان مهم‌ترین چالش در فناوری‌های نوین مالی یاد می‌شود.