مصاحبه با جناب آقای امیر محمد رحیمی مدیرعامل هلدینگ مالی و سرمایه گذاری سینا

در مصاحبه امروز با جناب آقای امیر محمدرحیمی مدیرعامل هلدینگ مالی و سرمایه گذاری سینا، درباره رویداد پل سرمایه گذاری سوم صحبت‌های مهمی در زمینه فراگیری و فناوری‌های مالی شنیدیم. به همراه ایشان به تجربیات و نگرش‌های نوآورانه پرداختیم که در این رویداد برگزار خواهد شد.

سایر اخبار:

صنعت فین‌تک نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران است

در نشست علمی تخصصی سینا ویسی با مشارکت مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری مطرح شد: فعالیت‌های مالی اقتصادی از تکنولوژی فین‌تک عقب‌مانده است، مهم‌ترین نقش در فناوری‌های نوین مالی، فراگیری مالی است، تحت‌تأثیر هوش مصنوعی و بیگ دیتا چشم‌انداز ارائه خدمات فناوری مالی در آینده وسیع‌تر خواهد شد، از تنظیم‌گری به‌عنوان مهم‌ترین چالش در فناوری‌های نوین مالی یاد می‌شود.