مصاحبه با جناب آقای علی وفای زنجانی مدیرعامل شرکت کارگزاری دنیای خبره

در مصاحبه امروز با جناب آقای علی وفای زنجانی، مدیرعامل شرکت کارگزاری دنیای خبره، درباره رویداد پل سرمایه گذاری سوم صحبت‌های مهمی در زمینه فراگیری و فناوری‌های مالی شنیدیم. به همراه ایشان به تجربیات و نگرش‌های نوآورانه پرداختیم که در این رویداد برگزار خواهد شد.

مصاحبه با جناب آقای علی وفای زنجانی مدیرعامل شرکت کارگزاری دنیای خبره

در مصاحبه امروز با جناب آقای علی وفای زنجانی، مدیرعامل شرکت کارگزاری دنیای خبره، درباره رویداد پل سرمایه گذاری سوم صحبت‌های مهمی در زمینه فراگیری و فناوری‌های مالی شنیدیم. به همراه ایشان به تجربیات و نگرش‌های نوآورانه پرداختیم که در این رویداد برگزار خواهد شد.

سایر اخبار:

صنعت فین‌تک نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران است

در نشست علمی تخصصی سینا ویسی با مشارکت مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری مطرح شد: فعالیت‌های مالی اقتصادی از تکنولوژی فین‌تک عقب‌مانده است، مهم‌ترین نقش در فناوری‌های نوین مالی، فراگیری مالی است، تحت‌تأثیر هوش مصنوعی و بیگ دیتا چشم‌انداز ارائه خدمات فناوری مالی در آینده وسیع‌تر خواهد شد، از تنظیم‌گری به‌عنوان مهم‌ترین چالش در فناوری‌های نوین مالی یاد می‌شود.