مصاحبه با جناب آقای محمدرضا قادری رئیس مرکز نوآوری شرکت ملی پست

مصاحبه با جناب آقای محمدرضا قادری عضو هیات مدیره و راهبر حوزه فناوری و برنامه‌ریزی طرح تحول دیجیتال شرکت ملی پست در راستای برگزاری رویداد پل سرمایه گذاری فراگیری و فناوری های مالی.

سایر اخبار:

صنعت فین‌تک نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران است

در نشست علمی تخصصی سینا ویسی با مشارکت مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری مطرح شد: فعالیت‌های مالی اقتصادی از تکنولوژی فین‌تک عقب‌مانده است، مهم‌ترین نقش در فناوری‌های نوین مالی، فراگیری مالی است، تحت‌تأثیر هوش مصنوعی و بیگ دیتا چشم‌انداز ارائه خدمات فناوری مالی در آینده وسیع‌تر خواهد شد، از تنظیم‌گری به‌عنوان مهم‌ترین چالش در فناوری‌های نوین مالی یاد می‌شود.