نشست مشترک سینا وی سی و ستاد راهبری توسعه و فناوری های علوم شناختی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری

در این جلسه که در راستای برگزاری رویداد پل سرمایه گذاری فراگیری و فناوری مالی برگزار شد نماینده سینا وی سی ضمن معرفی شرکت توسعه دانش بنیان سینا به نحوه سرمایه گذاری این شرکت بر طرح های فناورانه مستعد سرمایه‌گذاری پرداخت.

نشست مشترک سینا وی سی و ستاد راهبری توسعه و فناوری های علوم شناختی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری

در این جلسه که در راستای برگزاری رویداد پل سرمایه گذاری فراگیری و فناوری مالی برگزار شد نماینده سینا وی سی ضمن معرفی شرکت توسعه دانش بنیان سینا به نحوه سرمایه گذاری این شرکت بر طرح های فناورانه مستعد سرمایه‌گذاری پرداخت.
اعضاء ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری شناختی نیز ضمن معرفی این ستاد به ارائه طرح های مستعد سرمایه گذاری پرداختند.

سایر اخبار:

صنعت فین‌تک نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران است

در نشست علمی تخصصی سینا ویسی با مشارکت مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری مطرح شد: فعالیت‌های مالی اقتصادی از تکنولوژی فین‌تک عقب‌مانده است، مهم‌ترین نقش در فناوری‌های نوین مالی، فراگیری مالی است، تحت‌تأثیر هوش مصنوعی و بیگ دیتا چشم‌انداز ارائه خدمات فناوری مالی در آینده وسیع‌تر خواهد شد، از تنظیم‌گری به‌عنوان مهم‌ترین چالش در فناوری‌های نوین مالی یاد می‌شود.