نشست مشترک سینا وی سی و صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

این جلسه با حضور نماینده شرکت توسعه دانش بنیان سینا و مدیر سرمایه گذاری صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران برگزار و در خصوص همکاری های مشترک فیمابین دو مجموعه شکل گرفت.

سایر اخبار:

صنعت فین‌تک نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران است

در نشست علمی تخصصی سینا ویسی با مشارکت مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری مطرح شد: فعالیت‌های مالی اقتصادی از تکنولوژی فین‌تک عقب‌مانده است، مهم‌ترین نقش در فناوری‌های نوین مالی، فراگیری مالی است، تحت‌تأثیر هوش مصنوعی و بیگ دیتا چشم‌انداز ارائه خدمات فناوری مالی در آینده وسیع‌تر خواهد شد، از تنظیم‌گری به‌عنوان مهم‌ترین چالش در فناوری‌های نوین مالی یاد می‌شود.