نشست مشترک مدیرعامل سینا وی سی و دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ایران

این جلسه در راستای همکاری و هم افزایی در راستای برگزاری رویداد پل سرمایه گذاری فراگیری و فناوری مالی برگزار شد.

سایر اخبار:

مرور رویدادهای سال ۱۴۰۲ قسمت “دوم”

ویدیوی امروز به یادگار می‌ماند از رویداد پیشگامان حمل و نقل که در دوره دوم خود، رویکردی نو به “لجستیک و حمل و نقل هوشمند” عرضه داشت. در آنجا نوآوران و سرمایه‌گذاران را هم‌راستا ساختیم.

مرور رویدادهای سال ۱۴۰۲ قسمت “یک”

یادآوری گام‌های بزرگ در راستای تحقق اهداف علمی و تجاری‌ و گسترش دایره ذینفعان مسیری بود که با همراهی شما در سال گذشته طی کردیم .