نشست مشترک مدیرعامل سینا وی سی و دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ایران

این جلسه در راستای همکاری و هم افزایی در راستای برگزاری رویداد پل سرمایه گذاری فراگیری و فناوری مالی برگزار شد.

سایر اخبار: