نشست مشترک مدیرعامل سینا وی سی و مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

این جلسه در راستای همکاری و هم افزایی هر چه بیشتر شرکت توسعه دانش بنیان سینا و صندوق نوآوری شکوفایی در راستای حمایت از طرح ها و محصولات دانش بنیان تشکیل شد.

در این جلسه مدیر عامل سینا وی سی ضمن معرفی شرکت توسعه دانش بنیان سینا به عنوان بازوی سرمایه گذاری خطر پذیر بنیاد مستضعفان بر آمادگی این شرکت برای سرمایه گذاری در شرکت های زنجیره ارزش بنیاد مستضعفان تاکید کرد.

مصطفی بغدادی مدیرعامل توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی نیز بر آمادگی این صندوق برای همکاری با سینا وی سی اشاره کرد.

سایر اخبار:

صنعت فین‌تک نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران است

در نشست علمی تخصصی سینا ویسی با مشارکت مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری مطرح شد: فعالیت‌های مالی اقتصادی از تکنولوژی فین‌تک عقب‌مانده است، مهم‌ترین نقش در فناوری‌های نوین مالی، فراگیری مالی است، تحت‌تأثیر هوش مصنوعی و بیگ دیتا چشم‌انداز ارائه خدمات فناوری مالی در آینده وسیع‌تر خواهد شد، از تنظیم‌گری به‌عنوان مهم‌ترین چالش در فناوری‌های نوین مالی یاد می‌شود.