جذب-اعتبار-60-میلیاردی-برای-طرح-های-نوآورانه

جذب بیش از ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های استارت‌آپی کشور

دکتر مصطفی بغدادی، مدیر اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی، در چهل‌وپنجمین رویداد دوشنبه‌های استارت‌آپی: تا امروز در ۴۴ رویداد گذشته بیش از ۶۰ میلیارد تومان منابع برای تامین مالی طرح‌های استارت‌آپ‌ها جذب شده است.

جذب بیش از ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های استارت‌آپی کشور

دکتر مصطفی بغدادی، مدیر اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی، در چهل‌وپنجمین رویداد دوشنبه‌های استارت‌آپی:

تا امروز در ۴۴ رویداد گذشته بیش از ۶۰ میلیارد تومان منابع برای تامین مالی طرح‌های استارت‌آپ‌ها جذب شده است.

اصلی‌ترین ابزار ما در زمینه حمایت غیر مستقیم از زیست‌بوم استارت‌آپی کشور، هم‌سرمایه گذاری بوده است.

در حوزه هم‌سرمایه‌گذاری تلاش کرده‌ایم بازیگران مختلف بخش خصوصی را برای تامین مالی طرح‌های استارت‌آپی به‌کار گیریم.

یاسر خانی، مدیرعامل شرکت توسعه دانش‌بنیان سینا:

شرکت ما کار خود را از سال ۹۶ آغاز کرده و در حوزه تحقیق و توسعه بنیاد مستضعفان فعالیت می‌کند.

با توجه به ظرفیت زیست‌بوم نوآوری کشور تصمیم گرفتیم وارد فرایند سرمایه‌گذاری بر استارت‌آپ‌های کشور شویم.‌

سایر اخبار: