بازدید مدیرعامل یاسر خانی و مدیر سرمایه گذاری سینا وی سی از شتاب دهنده رستا

بازدید مدیرعامل و مدیر سرمایه گذاری سینا وی سی از شتاب دهنده رستا

photo6193998494

بازدید مدیرعامل سینا وی سی از شتاب دهنده رستادر این دیدار مهندس محمد علی جعفری مدیر عامل شتابدهنده رستا، به تشریح مدل فعالیت این شتابدهنده پرداختند و گزارشی از دستاورد های این مجموعه ارائه نمودند.

سایر اخبار:

مرور رویدادهای سال ۱۴۰۲ قسمت “دوم”

ویدیوی امروز به یادگار می‌ماند از رویداد پیشگامان حمل و نقل که در دوره دوم خود، رویکردی نو به “لجستیک و حمل و نقل هوشمند” عرضه داشت. در آنجا نوآوران و سرمایه‌گذاران را هم‌راستا ساختیم.

مرور رویدادهای سال ۱۴۰۲ قسمت “یک”

یادآوری گام‌های بزرگ در راستای تحقق اهداف علمی و تجاری‌ و گسترش دایره ذینفعان مسیری بود که با همراهی شما در سال گذشته طی کردیم .