farakhan-abadiran-banner

جدید

اخبار و مقالات

farakhan-abadiran-banner

فراخوان طرح برتر دانش‌بنیان در حوزه محرومیت‌زدایی

اولین دوره از فراخوان طرح‌های فناورانه و دانش‌بنیان برتر در حوزه محرومیت‌زدایی از سوی معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و با هدف انتخاب بهترین ایده و طرح‌های دانش‌بنیان و راهکارهای فناورانه و نوآورانه که به دنبال رفع نیازمندی‌ها، مسائل و چالش‌های مناطق کم‌تر برخوردار کشور هستند و ظرفیت محرومیت‌زدایی از این مناطق را دارا باشند، برگزار می‌شود.

فراخوان

فراخوان سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه‌های فناورانه صنایع غذایی

شرکت توسعه دانش بنیان سینا به عنوان بازوی سرمایه گذار خطر پذیر بنیاد مستضعفان در راستای رفع نیاز فناورانه خانواده بنیاد، حمایت از زیست بوم دانش بنیانی کشور و حمایت از تولید داخل، در موضوعات فناورانه مختلف اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند.