فراخوان

فراخوان سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه‌های فناورانه صنایع غذایی

شرکت توسعه دانش بنیان سینا به عنوان بازوی سرمایه گذار خطر پذیر بنیاد مستضعفان در راستای رفع نیاز فناورانه خانواده بنیاد، حمایت از زیست بوم دانش بنیانی کشور و حمایت از تولید داخل، در موضوعات فناورانه مختلف اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند.

فراخوان سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه‌های فناورانه صنایع غذایی

شرکت توسعه دانش بنیان سینا به عنوان بازوی سرمایه گذار خطر پذیر بنیاد مستضعفان در راستای رفع نیاز فناورانه خانواده بنیاد، حمایت از زیست بوم دانش بنیانی کشور و حمایت از تولید داخل، در موضوعات فناورانه زیر اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند.

  1. استحصال کافئین از منابع موجود
  2. تولید رنگ‌دانه محصولات پروتئینی فراوری‌شده
  3. تولید اسانس لایم، لمون و بیتر لمون
  4. تولید استویا
  5. تولید روغن پرتقالی

از کلیه فناوران توانمند در این حوزه‌های تخصصی دعوت به عمل می‌آید ابتدا RFPهای مربوط به هر موضوع را دانلود و سپس مشخصات تیم، ابعاد فنی و مالی طرح پیشنهادی خود را در سامانه سرمایه‌گذاری سینا به نشانی portal.sina.vc با قید عنوان «فراخوان» بارگذاری نمایند. لازم به ذکر است داشتن نمونه اولیه شرط لازم شرکت در این فراخوان می‌‎باشد.

سایر اخبار: