معارفه دکتر زاهدی

مدیرعامل جدید موسسه تحقیق و توسعه دانشمند منصوب شد

به دنبال انتصاب مدیرعامل سابق موسسه تحقیق و توسعه دانشمند در سرپرستی معاونت اداری، مالی وزارت علوم، رئیس بنیاد مستضعفان با صدور حکمی، علیرضا زاهدی را به مدیرعاملی این موسسه منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه دانشمند و به نقل از روابط عمومی بنیاد مستضعفان، به دنبال انتصاب علی خطیبی مدیرعامل سابق «موسسه تحقیق و توسعه دانشمند» وابسته به بنیاد مستضعفان به «سرپرستی معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، سید پرویز فتاح با صدور حکمی، علیرضا زاهدی را به عنوان «مدیرعامل و عضو هیئت مدیره موسسه تحقیق و توسعه دانشمند» منصوب کرد.

متن حکم فتاح به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر علیرضا زاهدی»
سلام علیکم
با عنایت به مراتب تخصص، شایستگی و سوابق ارزنده، جنابعالی را به مدت ۲ سال به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره موسسه تحقیق و توسعه دانشمند منصوب می‌نمایم.
امید است با استعانت از خداوند متعال در کمک به پیشبرد اهداف و برنامه‌های بنیاد و انجام امور محوله موفق باشید.
سید پرویز فتاح

به گزارش روابط عمومی بنیاد مستضعفان، رئیس بنیاد مستضعفان در نامه دیگری خطاب به خطیبی، مدیرعامل سابق این موسسه، با تبریک انتصاب وی به سرپرستی معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از زحمات و تلاش متعهدانه و مخلصانه وی در دوران مدیرعاملی خطیبی در موسسه دانشمند، تقدیر و تشکر کرد.

معارفه دکتر زاهدی موسسه دانشمند

سایر اخبار: