ویژگی سرمایه گذار خوب

سرمایه گذار خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

اغلب شرکت‎های بزرگی که در گذر زمان افزایش سرمایه‎های بزرگ داشته‎اند گزینه‎های خوبی برای تأسیس صندوق‎های سرمایه گذاری خطرپذیر و حمایت مالی استارتاپ‎های کوچک و نوپا محسوب می‎شوند چون هم از تجربه و دانش لازم برای ایجاد و به ثمر رسیدن یک کسب و کار آگاهند و هم سرمایه‎های لازم برای این کار را در اختیار دارند. اما برای موفقیت یک صندوق سرمایه گذاری توجه به نکاتی ضروری است.

سرمایه گذار خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

در کشور ما سرمایه گذاری‎های خطرپذیر سابقه چندانی ندارند و شاید این نوع سرمایه گذاری بیشتر چیزی شبیه سرمایه گذاری در بورس تصور شود. اما ور واقعیت سرمایه گذاری ریسک پذیر برای موفقیت باید دید بلند مدت داشته و آمادگی چندین نوبت تزریق سرمایه به شرکت‎های مورد حمایت خود را پیش از بازگشت سرمایه داشته باشند.

اغلب شرکت‎های بزرگی که در گذر زمان افزایش سرمایه‎های بزرگ داشته‎اند گزینه‎های خوبی برای تأسیس صندوق‎های سرمایه گذاری خطرپذیر و حمایت مالی استارتاپ‎های کوچک و نوپا محسوب می‎شوند چون هم از تجربه و دانش لازم برای ایجاد و به ثمر رسیدن یک کسب و کار آگاهند و هم سرمایه‎های لازم برای این کار را در اختیار دارند. اما برای موفقیت یک صندوق سرمایه گذاری توجه به نکاتی ضروری است.

صبر

از مهمترین ویژگی‎های هر سرمایه گذاری صبور بودن است در مورد سرمایه گذارهای خطر پذیر این ویژگی بسیار مهمتر از بقیه سرمایه گذارهاست چون یک ایده باید زمان بیشتری را برای رسیدن به محصول و ارائه موفق به بازار سپری کند. علاوه بر آن مدت زمان نسبتاً طولانی باید سپری شود تا یک استارتاپ موفق قادر باشد سهم مناسبی از بازار صنعت کارش را به خود اختصاص دهد. شاید نیاز باشد برای طی این مسیر زمان و چندین نوبت جذب سرمایه انجام شود که همه اینها به معنی آن است که سرمایه گذارموفق در حوزه سرمایه گذاری‎های خطرپذیر برای رسیدن به بازگشت سرمایه و سود خوب باید بسیار صبوری به خرج دهد.

کنجکاوی

سرمایه گذار خوب باید کنجکاوی زیادی برای شناخت فرصت‎های نوظهور داشته باشند. اگر سرمایه گذاران صرفاً خود را به یک حوزه ثابت محدود کنند و تغییرات بازار، نیازها و فرصت‎های جدید را در نظر نگیرند، امکان سرمایه گذاری‎های زیادی را از دست خواهند داد. بهترین سرمایه گذارها در حوزه‎های دانش خود تفکری باز داشته و عمیق هستند و برای شناخت ایده‎ها و روش‎های جدید کنجکاوند.

تفکری پویا

سرمایه گذارهای بزرگ همیشه به مراحل پایانی مسیر و امکان توسعه کار به مسیرهای مختلف فکر می‎کنند، آنها مستقل از مقدار و چگونگی پیشرفت فعلی، می‎توانند بر ارزش تجاری و نقاط قوت بالقوه متمرکز باشند. بسیاری از غول‎های تجاری امروزی با یک محصول یا خدمات کاملاً متفاوت شروع به کار کرده‎اند، بنابراین قادرند نتایج موفقیت آمیز مختلف ممکن شرکت‎هایی که حمایت می‎کنند را ببینند تا محوری موفق برای مراحل بعدی ایجاد کنند.

استقامت و تمرکز زیاد

سرمایه گذاران باید حتی بعد از ساعت‎ها کار استقامت و تمرکز کافی داشته باشند تا بتوانند بین ایده‎های مختلف و استارتاپ‎هایی که برای جذب سرمایه مراجعه می‎کنند، شرکت‎هایی که قابلیت رشد و موفقیت دارند را از بین بقیه مشخص کنند در غیر این صورت سرمایه‎ها به هدر خواهد رفت.

توانمند در شبکه سازی

سرمایه گذاران موفق از توانایی شبکه سازی بالایی در بین استارتاپ‎ها برخوردارند. شبکه‎ها ابزار قدرتمند سرمایه گذاران برای پیشبرد اهداف هستند و آنها می‎دانند کسانی که پوشش شبکه‎های وسیعی دارند همیشه از امکان بهتری برای موفقیت برخوردارند. اما در شبکه کیفیت بر کمیت ارجح است پس باید در طول زمان ارتباط با اعضاء شبکه حفظ شود.

محاسبه خطر

بهترین سرمایه گذاران قادرند به طور مداوم خطرات سرمایه گذاری را پیش‎بینی و محاسبه کنند به همین علت می‎توانند بهترین بازدهی را برای سرمایه گذاری ایجاد کنند. ‎با تعیین معیارهای کیفیت سرمایه گذاران قادر خواهند بود با سرعت فرصت‎های برتر بالقوه را شناسایی کنند. برای محاسبه دقیق خطر سرمایه گذاران باید درک درستی از وضعیت بازار و نیازهای مشتریان داشته باشند.

ذهنیت باز

ایده های خوب و بد در ابتدای کار ممکن است بسیار شبیه به هم باشند. ممکن است استارتاپ‎ها فرصت‎ها یا فضاهای کاری را دیده باشند که بازار و یا دیگر رقبا هنوز متوجه آن نشده باشند. پس یک سرمایه گذار خوب کسی است که بتواند با ذهنیت باز و بدون درگیری با نمونه خاص، ارائه‎های استارتاپی(pitch) ارائه شده را بررسی و ایده‎های خوب را از نمونه‎های کم ارزش جدا کند.

تصمیمات قاطعانه و عدم درگیری احساسی

بازارها، فناوریها و نیازها دائماً در تغییر هستند. یک سرمایه گذار خوب هرگز به یک ایده و یا صنعت خاص دلبسته نمی‎شود چون باید منافع همه را در نظر داشت و به موقع زمان خروج از یک صنعت یا زمان مناسب برای تغییر رویه یا قطع فروش محصول یک استارتاپ را شناسایی کند. تغییرات بازار یا نیاز فروش را مد نظر قرار دهد و مدام آماده انجام تغییرات و تنظیمات جدید باشد.

سرمایه گذاری بیش از سرمایه گذار

ارزشی که سرمایه گذاران خوب می‎توانند برای استارتاپ‎ها ایجاد کنند معمولاً فراتر از فراهم کردن نقدینگی است. آنها در حوزه صنعت آن استارتاپ تخصص دارند، از فضای بازار شناخت خوبی دارند، تجربه کافی برای بازاریابی و فروش دارند و می‎توانند برای استارتاپ مشتری و همکارانی معرفی کنند که بسیار با ارزش‎تر از نقدینگی است که در اختیار استارتاپ قرار داده‎اند. آنها به نوعی نقش مشاور و همکاری موثر استارتاپ را ایفا می‎کنند.

سایر اخبار: