دکتر-منصوری

همراه با دبیر علمی رویداد خوراک دام و امنیت غذایی در اولین نشست خبری سلسله رویدادهای پل سرمایه گذاری

در کشورمان سالانه حدود ۹۰۰ هزارتن گوشت و ۱۱ میلیون تن شیر خام توسط دام سبک و سنگین تولید می شود.این میزان تولید نیازمند ورودی یا همان خوراک است که متاسفانه در سالهای اخیر بخاطر خشکسالی ها و فرسایش مراتع و تغییرات در ساختار جمعیتی کشور که جمعیت روستایی به شدت کاهش یافته

همراه با دبیر علمی رویداد خوراک دام و امنیت غذایی در اولین نشست خبری سلسله رویدادهای پل سرمایه گذاری

دکتر منصوری

دکتر هرمز منصوری، دبیر علمی رویداد خوراک دام و امنیت غذایی به علت پرداختن به تامین خوراک دام در این رویداد پاسخ میدهند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه دانش بنیان سینا، جناب آقای دکتر منصوری دبیر علمی رویداد خوراک دام و امنیت غذایی در این نشست خبری گفتند: دسترسی پایدار آحاد جامعه به خوراک سالم و با کیفیت یکی از رسالتهایی است که دولتها برای تامین مواد غذایی جامعه دنبال میکنند.در کشورمان سالانه حدود ۹۰۰ هزارتن گوشت و ۱۱ میلیون تن شیر خام توسط دام سبک و سنگین تولید می شود.این میزان تولید نیازمند ورودی یا همان خوراک است که متاسفانه در سالهای اخیر بخاطر خشکسالی ها و فرسایش مراتع و تغییرات در ساختار جمعیتی کشور که جمعیت روستایی به شدت کاهش یافته و جمعیت شهری افزایش داشته نیاز توجه به اهمیت تولید خوراک دام را بیشتر میکند.

خوراک دام را می توان به دو بخش علوفه ای و کنستانتره که مواد مغذی هست تقسیم بندی کنیم، در بخش علوفه بخش عمده ای از آن در داخل تولید می شود اما در بخش کنستانتره از لحاظ تامین جو ۵۵% وابستگی به خارج داریم.در بخش ذرت حدود ۹۰% نیاز به واردات داریم و در دانه های روغنی حدود ۸۵% نیاز به واردات داریم.امروزه با توجه به تحریم ها، پرداختن به روشهایی که با همین منابع محدود در کشور بتوان با بهره وری بالاتر از پتانسیل ها استفاده کرد، ضروری است، به همین جهت این رویداد بر توانایی شرکتهای دانش بنیان متمرکز است.

حوزه خوراک دام حوزه گسترده ای است از ابیاری تا تغییر الگوی کشت که خروجی آنها خوراک مستقیم یا غیر مستقیم برای انسان دارند.امیداریم با توجهی که بنیاد مستضعفان و شرکت سینا وی سی متمرکز شده دست آوردهای خوبی را برای جامعه داشته باشد.

سایر اخبار: