رویداد ارائه نیازهای صنعتی

رویداد ارائه نیازهای صنعتی برگزار می‌شود

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند که در حوزه‌ی ایجاد ارتباط میان شرکت‌های دانش بنیان و صنعت نقشی محوری ایفا می‌کند، در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۸، اولین رویداد ارائه‌ی نیازهای صنعتی را با حضور مدیران ارشد شرکت‌های صنعتی، مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان و محققان برگزار می‌کند.

رویداد ارائه نیازهای صنعتی برگزار می‌شود

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند که در حوزه‌ی ایجاد ارتباط میان شرکت‌های دانش بنیان و صنعت نقشی محوری ایفا می‌کند، در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۸، اولین رویداد ارائه‌ی نیازهای صنعتی را با حضور مدیران ارشد شرکت‌های صنعتی، مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان و محققان برگزار می‌کند.

رویداد ارائه نیازهای صنعتی

در اولین دوره از این رویداد، صنعت‌گرانی از حوزه‌های صنعت دوده، صنعت کاشی و صنعت تایرسازی به بیان نیازهای فناورانه‌ی خود خواهند پرداخت تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند متناسب با نیازمندی‌های اعلام شده، راهکارهای پیشنهادی را ارائه کند.

توسعه دانش بنیان سینا به عنوان حامی در کنار این رویداد خواهد بود. با حضور در این رویداد،‌امکان تعامل و تبادل با سایر بازیگران صنعت برای مخاطبین فراهم خواهد شد. لازم به ذکر است که سینا وی‌سی با حضور در این رویداد و بررسی ظرفیت‌های موجود، آماده‌ی مذاکره در خصوص سرمایه‌گذاری بر روی طرح‌های نوآفرانه و فناورانه می‌باشد.

سایر اخبار: