پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

انعقاد تفاهم نامه همکاری با پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

تفاهم نامه ی همکاری میان شرکت توسعه دانش بنیان سینا از یک سو و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران از سویی دیگر در تاریخ ۲۳ شهریور به امضا رسید. این تفاهم نامه در راستای ایجاد زمینه ی مناسب برای ارتباط و گسترش همکاری دوجانبه به منظور استفاده از ظرفیت های “سینا وی سی” و “پژوهشگاه” در جهت راه اندازی «مرکز مشترک فناوری و نوآوری» با هدف حمایت از مجموعه های دانش بنیان نیاز محور و کمک به توسعه و تجاری سازی دستاورد ها و محصولات آن ها است. در راستای این تفاهم نامه تلاش می گردد مسائل و نیاز های فناورانه و نوآورانه صنایع و شرکت های خانواده بنیاد مستضعفان با قید اولویت در کنار سایر موضوعات فناورآنه مورد علاقه مشترک، به کمک توان علمی و فنی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پاسخ داده شود.

سایر اخبار: