رقابت-علمی-کنز

رقابت علمی کنز ۱۴۰۰

رقابت علمی کنز در دومین دوره خود در سال ۱۴۰۰ از کلیه دانشمندان جوان، محققان و نوآوران زیر ۴۵ سال دعوت می‌نماید تا با ارسال فیلم‌های ۳ تا ۵ دقیقه‌ای از دستاوردهای علمی و فناوری خود یا راه‌حل‌هایی برای چالش‌های اعلام شده توسط موسسات بین‌المللی، در این رقابت شرکت نمایند.

رقابت علمی کنز ۱۴۰۰

رقابت علمی کنز

رقابت علمی کنز در دومین دوره خود در سال ۱۴۰۰ از کلیه دانشمندان جوان، محققان و نوآوران زیر ۴۵ سال دعوت می‌نماید تا با ارسال فیلم‌های ۳ تا ۵ دقیقه‌ای از دستاوردهای علمی و فناوری خود یا راه‌حل‌هایی برای چالش‌های اعلام شده توسط موسسات بین‌المللی، در این رقابت شرکت نمایند.
هر دستاورد علمی و فناوری در قالب ایده، کتاب، مقاله، اختراع، نمونه اولیه یا محصول جدید قابل قبول است. ۱۶ اثر برتر به انتخاب کمیته ارزیابی وارد مرحله نهایی شده و در رقابت نهایی ۶ اثر به انتخاب هیئت داوران، برنده جایزه کنز در سال ۱۴۰۰ خواهند شد.

شرکت توسعه دانش بنیان سینا در این دوره به عنوان یکی از حامیان مالی این رویداد در راستای ماموریت تعریفی خود حضوری فعال خواهد داشت.

سایر اخبار: