مهندس یاسر خانی

انعقاد قرارداد با 4 شرکت دانش بنیان، توسط شرکت توسعه دانش بنیان سینا

در حاشیه برگزاری رویداد پل سرمایه گذاری دوم، سرمایه گذاری بر روی چهار شرکت دانش بنیان صورت پذیرفت.

قرارداد مهندس یاسر خانی


سید طاها میرمحمدی، مدیر سرمایه گذاری شرکت توسعه دانش بنیان سینا(سینا وی سی) ضمن تشریح برنامه های رویداد پل سرمایه گذاری، گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از 600طرح دانش بنیان مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت شرکت سینا وی سی چهار طرح را برای سرمایه گذاری انتخاب نموده است، که امروز عقد قرارداد با این شرکت ها صورت پذیرفت.
میر محمدی همچنین افزود: همه این شرکت ها، مراحل ارزشگذاری و ارزیابی را طی کرده اند و در نهایت با آنها توافق صورت پذیرفته است.
وی افزود از ویژگی های این شرکت ها ، این است که همگی در راستای تکمیل زنجیره ارزش بنیاد و محرومیت زدایی مناطق محروم، فعالیت می نمایند.

سایر اخبار: