شرکت توسعه دانش بنیان سینا، کارگاه آموزشی آشنایی با لجستیک و حمل و نقل را برگزار کرد

شرکت توسعه دانش بنیان سینا، با هدف توسعه دانش و مهارت‌های کاربردی در حوزه لجستیک و حمل و نقل در حوزه‌های مختلف، در تاریخ دوم آذر ماه 1402، کارگاه آموزشی یک‌روزه‌ای را با حضور اساتیدی از حوزه‌های مختلف این حوزه برگزار کرد.

این کارگاه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد و در آن، موضوعات زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

  • آشنایی با لجستیک و صنعت حمل و نقل
  • اصول و مبانی لجستیک و حمل و نقل
  • وضعیت بازیگران حمل و نقل ایران
  • چالش‌های نوآوری در حمل و نقل داخلی و بین‌المللی
  • اصول متقاعدسازی سرمایه‌گذار
  • انواع سرمایه گذاران و مراحل جذب سرمایه
  • چالش‌های جذب سرمایه برای پروژه‌های حمل و نقل و لجستیک

در کلاس اول این کارگاه، دکتر سید وکیلی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، معرفی و مدخلی به حوزه لجستیک و حمل و نقل ارائه دادند. در این بخش به تعاریف مهم و اساسی این صنعت، سیر تکامل حمل و نقل در دنیا و ایران، بررسی شیوه های مختلف حمل و نقل، مراحل مختلف حمل و نقل، توضیح و تشریح مراحل و نحوه توزیع پرداخته شد.

در کلاس دوم این کارگاه، مهندس پرتویان مدیر محصول انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، به تدریس نوآوری در حوزه حمل و نقل پرداخت. ایشان در این کلاس، به بررسی چالش‌های نوآوری در حمل و نقل ریلی، دریایی، هوایی، و شهری در ایران پرداختند.

در کلاس سوم، دکتر احمدی بافنده مدیرعامل اسبق شرکت بهره برداری مترو تهران، به تدریس اصول و مبانی لجستیک و حمل و نقل پرداخت. ایشان در این کلاس، به بررسی مفاهیم کلی لجستیک، انواع حمل و نقل، مراحل زنجیره تأمین، و چالش‌های حمل و نقل ریلی، دریایی، هوایی، و شهری در ایران پرداختند.

در کلاس چهارم، دکتر یونس حمیدی دبیر کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری، به تدریس اصول متقاعدسازی سرمایه‌گذار و جذب سرمایه با رویکرد حمل و نقل و لجستیک پرداخت. ایشان در این کلاس، به بررسی مراحل جذب سرمایه، انواع سرمایه‌گذاران، و چالش‌های جذب سرمایه برای پروژه‌های حمل و نقل و لجستیک پرداختند.

این کارگاه آموزشی با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شد و شرکت‌کنندگان از محتوای کاربردی و مفید آن ابراز رضایت کردند.

سایر اخبار: