جلسه شرکت توسعه دانش بنیان سینا با مرکز نوآوری و صنایع معدنی ایران

جلسه بررسی نقاط مشترک همکاری شرکت توسعه دانش بنیان سینا با مرکز نوآوری و صنایع معدنی ایران ( ایمینو)

20230820 094559

روز یک شنبه مورخ 29مرداد، جلسه ای با حضور مدیران و مسئولان مرکز نوآوری و صنایع معدنی ایران و نمایندگان شرکت توسعه دانش بنیان سینا صورت گرفت. طی این جلسه، طرفین ضمن معرفی مجموعه ها، زنجیره ارزش، اهداف و اقدامات صورت گرفته در خصوص توسعه کسب وکارهای فعال در حوزه صنایع معدنی، تصمیم به گسترش تعاملات جهت هم افزایی، توسعه بازار و سرمایه گذاری در تیم های استارتاپی و شرکت های فعال در این حوزه نمودند.

سایر اخبار:

مرور رویدادهای سال ۱۴۰۲ قسمت “دوم”

ویدیوی امروز به یادگار می‌ماند از رویداد پیشگامان حمل و نقل که در دوره دوم خود، رویکردی نو به “لجستیک و حمل و نقل هوشمند” عرضه داشت. در آنجا نوآوران و سرمایه‌گذاران را هم‌راستا ساختیم.

مرور رویدادهای سال ۱۴۰۲ قسمت “یک”

یادآوری گام‌های بزرگ در راستای تحقق اهداف علمی و تجاری‌ و گسترش دایره ذینفعان مسیری بود که با همراهی شما در سال گذشته طی کردیم .