رویداد پل سرمایه گذاری دوم مهندس یاسر خانی مدیرعامل شرکت دانش بنیان سینا

ارائه دستاوردهای شرکت های دانش بنیان در حوزه لجستیک و حمل و نقل

باحضور فعالین حوزه حمل و نقل،صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری خطر پذیر، نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های شرکت های دانش بنیان برگزار شد.

غرفه های رویداد پل سرمایه گذاری


در این نمایشگاه که در حاشیه رویداد پل سرمایه گذاری و به همت شرکت دانش بنیان سینا برگزار شد، شرکت های دانش بنیان توانمندی های خود را برای سرمایه گذاری به صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر ارائه نمودند و به بازاریابی محصولات و خدمات خود پرداختند.
قابل ذکر است این نمایشگاه باحضور هیئت های سرمایه گذاری فعال در حوزه حمل و نقل از کشور های روسیه، مالزی، کرواسی و صربستان در خانه نوآوری و فناوری ایران برگزار شد.
همچنین مدیران صندوق های پژوهش و فناوری تهران، گیلان، نوین و زنجان در این نمایشگاه حضور داشتند.

سایر اخبار: