جلسه با شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان

مراکز فناوری و نوآوری کلید حل مسائل حوزه گردشگری

نمایندگان شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به منظور پیشبرد الزامات تفاهم با شرکت توسعه دانش بنیان سینا در این شرکت حضور یافتند.
راه اندازی مراکز فناوری و نوآوری و بهره مندی از زیرساخت های موجود مورد تاکید طرفین بود.

سایر اخبار:

مرور رویدادهای سال ۱۴۰۲ قسمت “دوم”

ویدیوی امروز به یادگار می‌ماند از رویداد پیشگامان حمل و نقل که در دوره دوم خود، رویکردی نو به “لجستیک و حمل و نقل هوشمند” عرضه داشت. در آنجا نوآوران و سرمایه‌گذاران را هم‌راستا ساختیم.

مرور رویدادهای سال ۱۴۰۲ قسمت “یک”

یادآوری گام‌های بزرگ در راستای تحقق اهداف علمی و تجاری‌ و گسترش دایره ذینفعان مسیری بود که با همراهی شما در سال گذشته طی کردیم .