یاسر خانی کشمرزی

انعقاد تفاهم نامه همکاری ما بین سینا وی سی و صندوق پژوهش و فناوری سلامت تهران

یاسر خانی در مراسم امضاء تفاهم نامه مشترک سینا وی سی و صندوق پژوهش و فناوری سلامت تهران که صبح امروز در ساختمان بنیاد مستضعفان برگزار شد اظهار کرد: فعالیت های شرکت توسعه دانش بنیان سینا بر دو محور تکمیل زنجیره تولید و محرومیت زدایی استوار است، لذا شرکت هایی که بتوانند باعث محرومیت زدایی از سراسر کشور شوند را شناسایی و به توسعه فعالیتشان کمک می کنیم.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری سلامت تهران نیز ضمن ابراز خرسندی از همکاری با سینا وی سی اظهار کرد: این صندوق با هدف کمک به حل مسائل نظام سلامت کشور شکل گرفت و آمادگی آن را دارد که طرح های مورد نیاز صنایع را شناسایی و به توسعه فناورانه آن ها کمک کند.

سایر اخبار: