بازدید مدیرعامل سینا وی سی از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

بازدید مدیرعامل سینا وی سی از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن photo6193997597-1024x768.jpg است

بازدید مدیرعامل سینا وی سی از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان یاسر خانی سی ضمن بازدید از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با مدیر عامل شبکه پژوهش و فناوری اصفهان و معاون این شهرک دیدار کرد در این جلسه ضمن معرفی ظرفیت های شبکه در حوزه نوآوری و همچنین قابلیت های علمی شهرک در خصوص حمایت از شرکت های دانش بنیان گفتگو صورت گرفت. در این جلسه مقرر شد سینا وی سی در طرح های منتخب این مجموعه ها سرمایه گذاری نماید.

سایر اخبار: