پل مه

نشست صمیمی با دبیرکل و اعضای هیئت مدیره انجمن کشتیرانی ایران

نشست صمیمی با دبیرکل و اعضای هیئت مدیره انجمن کشتیرانی ایران

DSC 0325 min

در این نشست جناب آقای پل مه بعنوان دبیر انجمن ضمن تشریح فعالیتهای انجمن و برنامه های آتی نسبت به موضوعات مشترک با شرکت توسعه دانش بنیان سینا مطلع گردیدند.همچنین علاوه بر این با توجه به حضور سایر اعضا انجمن کشتیرانی معرفی فعالیتهای گروه بنیاد صورت پذیرفت و مقرر شد در خصوص رویداد پل سرمایه گذاری لجستیک و حمل و نقل هوشمند که در تاریخ 5 مهرماه برگزار می گردد همکاری های لازم صورت پذیرد.

سایر اخبار: