بررسی نیاز های فناورانه حمل و نقل دریایی با حضور نماینده انجمن کشتیرانی ایران

بررسی نیاز های فناورانه حمل و نقل دریایی با حضور نماینده انجمن کشتیرانی ایران.

DSC 0002 min 2

این جلسه با حضور سید طاها میرمحمدی مدیر برنامه ریزی و سرمایه گذاری سینا وی سی و نماینده انجمن کشتیرانی ایران در محل شرکت توسعه دانش بنیان سینا برگزار گردید.

در شروع این نشست میرمحمدی به معرفی زنجیره حمل و نقل و لجستیک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و تشریح فرآیند سرمایه گذاری طرح های فناورانه در غالب دومین رویداد از سلسله رویداد های پل سرمایه گذاری با عنوان لجستیک و حمل و نقل هوشمند پرداخت.

مهندس پرتویان نماینده انجمن کشتیرانی نیز ضمن تشکر از دعوت ایشان به مجموعه سینا سی وی به تشریح نیاز های فناورانه این صنعت در بخش دریایی و بندری پرداخت.

DSC 0023 min 1

در انتهای این دیدار ظرفیت های مشترک طرفین در خصوص شناسایی طرح های فناورانه این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

سایر اخبار: