جلسه هم افزایی سینا وی سی و کارایا

جلسه هم افزایی سینا وی سی و کارایا

جلسه هم افزایی سینا وی سی و کارایا

DSC 0062 min 1

ظهر روز یکشنبه جلسه ای برای همکاری و هم افزایی مشترک بین گروه سرمایه گذاران نیک اندیش کارایا و توسعه دانش بنیان سینا صورت گرفت.

DSC 0073 min 1

در این جلسه مدیر امور برنامه ریزی و سرمایه گذاری سینا وی سی و مدیران اجرایی کارایا حضور داشتند و پیرامون موضوعات هم سرمایه گذاری به بحث و گفتگو پرداختند.

سایر اخبار: