جلسه با مدیرعامل شرکت دانش بنیان فعال در حوزه معدن

جلسه با مدیرعامل شرکت دانش بنیان فعال در حوزه معدن

جلسه با مدیرعامل شرکت دانش بنیان فعال در حوزه معدن

جلسه تیم برتر

روز دوشنبه جلسه ای با حضور مهندس خانی مدیرعامل شرکت توسعه دانش بنیان سینا و مدیرعامل محترم یکی از شرکت های پیشرو در زمینه معدنی صورت گرفت.در این جلسه از زنجیره ارزش بنیان مستضعفان در حوزه صنایع معدنی صحبت شد و مهندس خانی نکاتی را پیرامون این موضوع بیان کردند.مدیرعامل این شرکت به ضرورت و امکان همکاری و هم افزایی بین این شرکت دانش بنیان و مجموعه بنیاد مستضعفان تاکید کردند.

سایر اخبار: