جلسه ارائه توانمندی‌های شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیر سینا

جلسه ارائه توانمندی‌های شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیر سینا

جلسه ارائه توانمندی‌های شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیر سینا

میزبانان


روز صبح دوشنبه جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیر سینا و مهندس خانی مدیرعامل شرکت توسعه دانش بنیان سینا تشکیل شد.شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیر سینا در زمینه توسعه و ایجاد نهاد های علم و فناوری و مشاوره کسب و کار و تجاری سازی و ارزیابی و ارزشگذاری طرح های سرمایه پذیر فعالیت می کنند.مدیرعامل این شرکت پیشنهاداتی را برای همکاری مشترک بین سینا وی سی و شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیر سینا ارائه کردند. مهندس خانی ضمن ابراز تشکر و تقدیر از مهمانان، برای هر گونه همکاری و هم افزایی ای بین دو مجموعه ابراز تمایل و آمادگی کردند.

سایر اخبار:

مرور رویدادهای سال ۱۴۰۲ قسمت “دوم”

ویدیوی امروز به یادگار می‌ماند از رویداد پیشگامان حمل و نقل که در دوره دوم خود، رویکردی نو به “لجستیک و حمل و نقل هوشمند” عرضه داشت. در آنجا نوآوران و سرمایه‌گذاران را هم‌راستا ساختیم.

مرور رویدادهای سال ۱۴۰۲ قسمت “یک”

یادآوری گام‌های بزرگ در راستای تحقق اهداف علمی و تجاری‌ و گسترش دایره ذینفعان مسیری بود که با همراهی شما در سال گذشته طی کردیم .