جلسه هم اندیشی پیرامون پل دوم سرمایه گذاری با حضور رئیس هیئت مدیره فدراسیون حمل و نقل ایران

در شروع این جلسه یاسر خانی مدیر عامل شرکت توسعه دانش بنیان سینا ضمن معرفی زیر ساخت های لجستیک و حمل و نقل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از برگزاری دومین رویداد از سلسله رویداد های پل سرمایه گذاری خبر داد.

جلسه هم اندیشی پیرامون پل دوم سرمایه گذاری با حضور رئیس هیئت مدیره فدراسیون حمل و نقل ایران

در شروع این جلسه یاسر خانی مدیر عامل شرکت توسعه دانش بنیان سینا ضمن معرفی زیر ساخت های لجستیک و حمل و نقل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از برگزاری دومین رویداد از سلسله رویداد های پل سرمایه گذاری خبر داد.

DSC 0015 min 2

جناب آقای محمودی سرای رئیس هیئت مدیره فدراسیون لجستیک و حمل و نقل ایران نیز ضمن بررسی شبکه حمل و نقل ترانزیتی ایران بروکراسی های پیچیده دولتی،فقدان نظام یکپارچه حمل و نقل،نامناسب و کافی نبودن زیر ساخت های بخش ریلی را از مهم ترین چالش های پیش روی صنعت لجستیک و حمل و نقل دانست.

سایر اخبار: