بررسی چالش های حمل و نقل ریلی

بررسی چالش های حمل و نقل ریلی

این جلسه با حضور جناب آقای دکتر سبحان نظری دبیر انجمن صنفی حمل و نقل ریلی ایران در محل شرکت توسعه دانش بنیان سینا برگزار گردید.

در این دیدار چالش های حمل و نقل ریلی مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی چالش های حمل و نقل ریلی

این جلسه با حضور جناب آقای دکتر سبحان نظری دبیر انجمن صنفی حمل و نقل ریلی ایران در محل شرکت توسعه دانش بنیان سینا برگزار گردید.

در این دیدار چالش های حمل و نقل ریلی مورد بررسی قرار گرفت.

سبحان نظری نیز ضمن تشکر از دعوت ایشان پس از معرفی خود و اهداف و چشم انداز انجمن صنفی حمل و نقل ریلی به معرفی شرکت های ذیل این انجمن پرداخت.

جناب دکتر نظری در ادامه به اهمیت ورود فناوری به بخش حمل و نقل ریلی اشاره کرد و افزود با تزریق فناوری میتوانیم شاهد مزیت هایی همچون: جذابیت و سوددهی بیشتر، استفاده بیشتر و بهینه تر از بار، گرفتار نشدن در بروکراسی های پیچیده فعلی  و امثال این ها باشیم.

DSC 0017 min 1

در ادامه این نشست جناب آقای میرمحمدی به تشریح فعالیت های شرکت توسعه  دانش بنیان سینا و نحوه روند سرمایه گذاری سینا وی سی و حمایت از طرح ها و محصولات فناورانه بخصوص در حوزه حمل و نقل ریلی پرداخت

نظری، دبیر انجمن صنفی حمل و نقل کشور نیز  مجددا ضمن تشکر از دعوت ایشان به معرفی برخی از ظرفیت های انجمن برای تزریق فناوری در این حوزه پرداخت.

سایر اخبار: