دیدار صمیمانه با رئیس هیئت مدیره انجمن وی سی ایران

این جلسه با حضور جناب آقای یاسر خانی مدیرعامل سینا وی سی و محمد مهدی فریدوند رئیس انجمن وی سی ایران در محل شرکت توسعه دانش بنیان سینا برگزار گردید. در این دیدار ظرفیت های مشترک طرفین در حیطه سرمایه گذاری خطرپذیر، تامین مالی جمعی و پوشش ریسک کالا و خدمات دانش بنیان مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه مدیر عامل توسعه دانش بنیان سینا با رئیس هیئت مدیره انجمن وی سی ایران

در ادامه جلسه مقرر شد در خصوص صدور تضامین، اعطاء تسهیلات قرض الحسنه، فعال سازی ظرفیت پورتفوی سرمایه گذاری طرفین اقدامات مثبتی صورت پذیرد.

جلسه مدیر عامل توسعه دانش بنیان سینا با رئیس هیئت مدیره انجمن وی سی ایران02

سایر اخبار: